Informatienota luchthavenbesluit Gilze-Rijen online

Defensie heeft indieners van een zienswijze op de zogenoemde milieueffectrapportage en het ontwerp-luchthavenbesluit voor Vliegbasis Gilze-Rijen geantwoord. Deze reactie komt vandaag of morgen in de mail of per post bij betrokkenen aan.

Vergroot afbeelding Chinooks en Cougars met voertuigen eronder.
Chinooks en Cougars van het Defensie Helikopter Commando in Gilze-Rijen.

Er komen diverse maatregelen om mogelijke overlast voor omwonenden van het vliegverkeer op Vliegbasis Gilze-Rijen te verminderen. Zo zal Defensie subsidie verstrekken voor bouwkundige maatregelen aan woningen tegen trillingen. Chinook-helikopters veroorzaken deze zogenoemde 'rattle-noise’. Er is € 20 miljoen beschikbaar. Voor de afhandeling van de subsidieverstrekking wordt een speciale stichting opgericht.

Luchthavenbesluit

Het luchthavenbesluit laat nog even op zich wachten. Dat heeft te maken met vliegbasis De Peel. Als Defensie De Peel kan gebruiken voor jachtvliegtuigen, vervalt de reserveveldfunctie voor jachtvliegtuigen op Gilze-Rijen. Dat heeft ook gevolgen voor het luchthavenbesluit voor de Brabantse helikopterbasis.

Omdat het proces om te komen tot een luchthavenbesluit is opgeschort, en pas later wordt hervat, wil Defensie in de tussentijd via deze informatienota recht doen aan de ongeveer 800 ingediende reacties. De informatienota staat ook op deze site. Eventuele vragen zijn te stellen via het contactformulier. Niet alle zienswijzen zijn beantwoord omdat deze, nu het proces formeel is opgeschort, nog niet zijn te geven of omdat het nog onderwerp van gesprek is met de omgeving.

Geïnformeerd en betrokken

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie: “Ik vind het belangrijk dat omwonenden goed geïnformeerd en betrokken worden. Dat geldt voor de voorbereiding van het luchthavenbesluit, maar ook voor alle dilemma’s die hierbij horen en de uitwerking van de maatregelen om de overlast te beperken. Deze informatienota geeft voor omwonenden meer duidelijkheid welke stappen de komende tijd moeten worden gezet om te komen tot een luchthavenbesluit Gilze-Rijen.”

In samenspraak

Voor geïnteresseerden organiseert Defensie op 17 september een inloopbijeenkomst in cultureel centrum de Boodschap in Rijen. Hier zijn ook vragen te stellen over de nieuwe informatienota. In verband met COVID-19 is er alleen toegang op basis van inschrijving. Het is ook mogelijk online vragen te stellen.

Eerdere toezeggingen

De tussenliggende tijd tot de totstandkoming van het luchthavenbesluit wordt niet onbenut gelaten. Eerdere toezeggingen van de staatssecretaris tijdens haar bezoek aan Gilze-Rijen in februari worden voorbereid of uitgevoerd.