COVM De Peel over hernieuwd gebruik vliegbasis

2 provincies en 10 gemeenten die 2 keer per jaar vergaderen om mededelingen uit te wisselen en klachten te behandelen. Daarvoor is de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM) De Peel opgericht. Vandaag was de 1e vergadering in het bijzijn van staatssecretaris Barbara Visser. Op de agenda stond het hernieuwd gebruik van Vliegbasis De Peel door Defensie.

Om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke taken werkt Defensie aan een zogenoemd luchthavenbesluit voor De Peel. Omdat de vliegbases Soesterberg, Twenthe en Valkenburg zijn afgestoten, heeft Defensie weinig ruimte voor militaire vliegactiviteiten. Nu de Defensiebegroting weer groeit, wil Defensie iets aan de behoefte aan ruimte doen. Het ministerie onderzoekt op alle actieve vliegvelden welke ruimte er nog is voor de huidige en voorgenomen vliegactiviteiten. Vliegbasis De Peel kan daarbij in ieder geval niet worden gemist.

Zorgvuldig

Door de vragen en meningen van omwonenden weet staatssecretaris Visser dat het voornemen om Vliegbasis de Peel enorm speelt in de regio. Ze gaat er dan ook voor zorgen dat het proces om het voornemen gerealiseerd te krijgen, zorgvuldig doorlopen wordt.

Voor verdere informatie en het verslag van deze bijeenkomst staan op de website van de COVM.