Eerste stappen reactivering Vliegbasis De Peel

Om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke taken bereidt Defensie een zogenoemd luchthavenbesluit voor. Daardoor is De Peel op termijn weer in gebruik te nemen. Het eventueel reactiveren gebeurt in samenwerking met betrokken provincies, gemeenten en omwonenden.

Luchtfoto van De Peel.
Een oude luchtopname van De Peel (Foto: NIMH).

Behoefte aan ruimte

Defensie heeft nu weinig ruimte voor militaire vliegactiviteiten door het afstoten van de Vliegbases Soesterberg en Twenthe en marinevliegkamp Valkenburg. Dat was door de bezuinigingen nodig. Nu de Defensiebegroting groeit, neemt de behoefte aan ruimte weer toe. Defensie onderzoekt op alle actieve velden welke ruimte er nog over is voor de huidige en voorgenomen vliegactiviteiten. De ruimte die hoort bij vliegbasis De Peel kan niet worden gemist.

De wet verplicht Defensie om voor alle militaire luchthavens uiterlijk op 1 november 2021 een luchthavenbesluit vast te stellen. Zonder dat kan het ministerie na 2021 geen vliegactiviteiten meer uitvoeren op De Peel. Met een luchthavenbesluit is dat na 2021 eventueel wel mogelijk.

Geen extra geluidsruimte

In de te maken milieueffectrapportage (MER) worden verschillende varianten voor het gebruik van de militaire luchthaven De Peel onderzocht. Uitgangspunt hierbij is de omvang van de huidige geluidszone: het gebruik leidt niet tot een vergroting van deze zone. Dat betekent dat er geen extra (geluids)ruimte wordt gevraagd.

De maximale variant binnen de huidige geluidszone komt neer op 12 jachtvliegtuigen die zo’n 3 keer per jaar in perioden van ongeveer 6 weken vanaf De Peel opereren en daar in die tijd ook zijn gestationeerd. Ook helikopters kunnen gebruik maken van deze ruimte. Met de ingebruikname van De Peel kan de Koninklijke Luchtmacht beter voorbereid op missie gaan.

Voorlichtingsavond

Er zijn 2 voorlichtingsavonden voor omwonenden gepland op woensdag 26 juni in Venray in hotel Asteria) en maandag 1 juli in Gemert bij Dientje Wijn. De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.

Op korte termijn stelt het ministerie een Commissie Overleg en Voorlichting Milieu voor vliegbasis De Peel in, waarin de voorbereiding van het luchthavenbesluit regelmatig wordt besproken met provincie, gemeenten en omwonenden.

Vliegbasis De Peel maakt onderdeel uit van de Luitenant-generaal Bestkazerne, waar het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando is gevestigd. Dat blijft ook in de toekomst zo.