Online bijeenkomsten De Peel

Defensie hield in januari 2022 2 keer een online-bijeenkomst over de heropening van De Peel. Experts en medewerkers van Defensie gaven in deze bijeenkomsten toelichting op 4 onderwerpen:

  • nut, noodzaak en het proces van de voorgenomen heropening;
  • geluid en F-35-operaties;
  • milieueffectrapportage (MER);
  • natuur.

Bekijk de presentatie

Download de presentatie die tijdens de bijeenkomst is gebruikt.

Uw vragen kunt u blijven stellen via het contactformulier.

Sprekers waren

Bert Kwast

Bert is sinds het begin van zijn loopbaan, op een korte onderbreking bij Binnenlandse Zaken na, werkzaam bij Defensie. Eerst bij de directie Algemene Zaken, later bij het Directoraat-generaal Materieel en weer later bij de Directie Ruimte, Milieu en Vastgoedbeleid. Momenteel houdt hij zich bij de directie Materieel, Vastgoed en Duurzaamheid vooral bezig met luchtvaartzaken, waaronder de voorbereiding van een aantal luchthavenbesluiten.

Olav Spanjer

Olav is kolonel van de Koninklijke Luchtmacht en werkzaam op het ministerie van Defensie bij het Directoraat Generaal Beleid. Vanuit het cluster Ruimtelijke Ordening en Leefomgeving houdt hij zich onder meer bezig met ruimtelijke ontwikkelingen van de luchtvaart.

Peter Hardenbol

Peter is luitenant-kolonel vlieger en sinds 2012 Hoofd Bureau Geluid van de Koninklijke Luchtmacht. Vanuit zijn functie is hij onder andere betrokken bij luchthavenbesluiten en alle dossiers die te maken hebben met (luchtvaart)geluid binnen Defensie. Ook is hij lid van de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM).

Laurens-Jan Vijge

Laurens-Jan is als kolonel geplaatst bij de afdeling Luchtoptreden van de Directie Plannen. Hij heeft als F-16-vlieger ruim 10 jaar gevlogen en is eind 2013 als 1e Nederlander omgeschoold naar F-35-vlieger. In 2016 vloog hij met de belevingsvluchten van de F-35 boven Nederland. De afgelopen 2 jaar werkte hij als hoofd Operaties en waarnemend commandant Vliegbasis Leeuwarden. Hij was nauw betrokken bij de invoering van de F-35 en werkte als gesprekspartner voor de omgeving.

Jos Dolderman

Jos is werkzaam bij het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum in Amsterdam. Vanaf 1989 is hij betrokken bij veel projecten over geluid rond civiele en militaire luchthavens. De laatste jaren heeft hij vooral gewerkt aan projecten voor Defensie.

Christiaan Soer

Christiaan werkt bij Royal HaskoningDHV als juridisch adviseur voor complexe projecten in de fysieke leefomgeving waaronder snelwegen, procesindustrie en luchthavens. Hij heeft de afgelopen periode verschillende evaluaties, wetgevingsopdrachten en projecten afgerond voor decentrale overheden, de Rijksoverheid én bedrijven. Recent was hij ook betrokken bij de vliegbases Eindhoven, Volkel, Woensdrecht, Gilze-Rijen en De Kooy.

Hans van Gasteren

Hans werkt als bioloog/ecoloog op de staf van de Koninklijke Luchtmacht en houdt zich bezig met vogels en vliegveiligheid.