Kalender

Op deze pagina vindt u een overzicht van bijeenkomsten en andere activiteiten voor het luchthavenbesluit De Peel. Denk aan vergaderingen van de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM), informatiebijeenkomsten en (voorgenomen) publicaties.

Eerstvolgende COVM-vergadering