Klacht gedrag medewerker marechaussee

De Koninklijke Marechaussee wil een integere organisatie zijn. Daarom moeten medewerkers van de marechaussee u op een nette manier benaderen. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de manier waarop u bent behandeld. Wanneer dit minder dan 1 jaar geleden is gebeurd, kunt u een klacht indienen.

Digitaal

Met onderstaand formulier kunt u uw klacht digitaal indienen.

Uw klacht

Uw gegevens

* verplicht in te vullen

Aanspreekvorm

Heeft u een andere melding?

Het formulier is alleen bedoeld voor het indienen van een klacht. Voor een vraag, opmerking, suggestie of feedback kunt u het algemene contactformulier gebruiken. Wilt u een schade melden, dan belt u met de afdeling Claims: (030) 218 04 20 / (030) 218 04 58 / (030) 218 04 44.

Klacht per post

U mag de klacht ook per post versturen. Stuur het formulier of uw brief dan naar:

Staf Commandant Koninklijke Marechaussee
Cluster Integriteit
Klachtencoördinator
Postbus 90615
2509 LP Den Haag

De klachtbrief moet u in het Nederlands schrijven. Anders kunt u hem eerst in het Nederlands laten vertalen. Eventuele kosten van het vertalen betaalt u zelf.

De marechaussee behandelt uw klacht als deze de volgende informatie bevat:

  • naam;
  • (post)adres;
  • telefoonnummer;
  • een duidelijke beschrijving van het gedrag van de medewerker(s) van de Koninklijke Marechaussee;
  • de plaats en het tijdstip van de gebeurtenis;
  • wanneer mogelijk, de naam van de betrokken medewerker(s);
  • bij schriftelijk indienen: schrijf het woord 'klacht' linksboven op de envelop.

Niet eens met afhandelen klacht?

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman. Voor vragen over de werkwijze bij de ombudsman kunt u bellen: 0800-335 55 55. Of kijk op de website van de Nationale ombudsman.