Klacht gedrag medewerker marechaussee

De Koninklijke Marechaussee wil een integere organisatie zijn. Daarom moeten medewerkers van de marechaussee u op een nette manier benaderen. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de manier waarop u bent behandeld. Wanneer dit minder dan 1 jaar geleden is gebeurd, kunt u een klacht indienen.

Digitaal of per post

Met onderstaand formulier kunt u uw klacht over de marechaussee digitaal indienen. Maar u mag de klacht ook per post versturen. Stuur het formulier of uw brief dan naar:

Staf Commandant Koninklijke Marechaussee
Cluster Integriteit
Klachtencoördinator
Postbus 90615
2509 LP Den Haag

De klachtbrief moet u in het Nederlands schrijven. Anders kunt u hem eerst in het Nederlands laten vertalen. Eventuele kosten van het vertalen betaalt u zelf.

De marechaussee behandelt uw klacht als deze de volgende informatie bevat:

 • naam;
 • (post)adres;
 • telefoonnummer;
 • een duidelijke beschrijving van het gedrag van de medewerker(s) van de Koninklijke Marechaussee;
 • de plaats en het tijdstip van de gebeurtenis;
 • wanneer mogelijk, de naam van de betrokken medewerker(s);
 • bij schriftelijk indienen: schrijf het woord 'klacht' linksboven op de envelop.

Niet eens met afhandelen klacht?

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman. Voor vragen over de werkwijze bij de ombudsman kunt u bellen: 0800-335 55 55. Of kijk op de website van de Nationale ombudsman.

Formulier is ook voor andere meldingen

U kunt het formulier ook gebruiken voor andere meldingen. Vink daarvoor het vakje naar keuze aan. Ook hiervoor geldt dat de gebeurtenis niet ouder dan 1 jaar mag zijn. Dit zijn de keuzemogelijkheden:

 • Compliment
  Uiting van waardering voor het handelen van een medewerker van de Koninklijke Marechaussee.
 • Informatieverzoek
  Verzoek tot informatie over het handelen van (een medewerker van) de Koninklijke Marechaussee.
 • Klacht
  Uiting van ongenoegen over de wijze waarop de Koninklijke Marechaussee, dan wel een medewerker die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de Koninklijke Marechaussee, zich heeft gedragen.
 • Melding
  Uiting van ongenoegen over de wijze waarop de Koninklijke Marechaussee, dan wel een medewerker die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de Koninklijke Marechaussee, zich heeft gedragen. Het klachtproces wordt niet gestart, maar wel worden de melding en de daarbij behorende leermomenten teruggekoppeld aan de betrokken medewerker/eenheid.
 • Schadeclaim
  Eis tot schadevergoeding.

Gegevens over gebeurtenis

Gebeurtenis *

Uw gegevens

* verplicht in te vullen

Aanspreekvorm