Klacht gedrag medewerker marechaussee

De Koninklijke Marechaussee wil een integere organisatie zijn. Daarom moeten medewerkers van de marechaussee u op een nette manier benaderen. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de manier waarop u bent behandeld. Wanneer dit minder dan 1 jaar geleden is gebeurd, kunt u een klacht indienen.

Met onderstaand formulier kunt u uw klacht digitaal indienen.
* verplicht in te vullen.

Uw klacht

Uw gegevens

Aanspreekvorm

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Defensie gebruikt uw persoonsgegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw persoonsgegevens blijven 10 jaar bewaard in het klachtenregistratiesysteem. Klachten t/m 1 januari 2019 vallen onder de Archiefwet en blijven ook 10 jaar bewaard in het Rijksarchief. Uw informatie deelt Defensie niet met derden.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Defensie gebruikt uw gegevens met uw toestemming, omdat uw vraag anders niet kan worden beantwoord.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Defensie gebruikt uw gegevens alleen voor het beantwoorden van uw vraag. Uw persoonsgegevens deelt Defensie niet met anderen.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens blijven 10 jaar bewaard in het klachtenregistratiesysteem. Klachten t/m 1 januari 2019 vallen onder de Archiefwet en blijven ook 10 jaar bewaard in het Rijksarchief.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy'.

Akkoordverklaring *

Heeft u een andere melding?

Het formulier is alleen bedoeld voor het indienen van een klacht. Voor een vraag, opmerking, suggestie of feedback kunt u het algemene contactformulier gebruiken. Wilt u een schade melden, dan belt u met de afdeling Claims: (030) 218 04 20 / (030) 218 04 58 / (030) 218 04 44.

Klacht per post

U mag de klacht ook per post versturen. Stuur het formulier of uw brief dan naar:

Staf Commandant Koninklijke Marechaussee
Cluster Integriteit
Klachtencoördinator
Postbus 90615
2509 LP Den Haag

De klachtbrief moet u in het Nederlands schrijven. Anders kunt u hem eerst in het Nederlands laten vertalen. Eventuele kosten van het vertalen betaalt u zelf.

De marechaussee behandelt uw klacht als deze de volgende informatie bevat:

  • naam;
  • (post)adres;
  • telefoonnummer;
  • een duidelijke beschrijving van het gedrag van de medewerker(s) van de Koninklijke Marechaussee;
  • de plaats en het tijdstip van de gebeurtenis;
  • wanneer mogelijk, de naam van de betrokken medewerker(s);
  • bij schriftelijk indienen: schrijf het woord 'klacht' linksboven op de envelop.

Niet eens met afhandelen klacht?

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman. Voor vragen over de werkwijze bij de ombudsman kunt u bellen: 0800-335 55 55. Of kijk op de website van de Nationale ombudsman.