Klachten en schadeclaims

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Klacht gedrag medewerker Defensie

Defensie hecht er grote waarde aan dat medewerkers zich op een correcte manier gedragen. Toch kan het voorkomen dat u te maken krijgt met een Defensiemedewerker in functie die zich in uw ogen onbehoorlijk of ongewenst gedraagt. Het is wenselijk dit te melden. Defensie neemt alle klachten serieus.

Let op: gaat uw klacht over een marechausseemedewerker? Ga dan naar de pagina Klacht gedrag medewerker marechaussee.

Klacht indienen

Twijfelt u over het indienen van een klacht, dan kunt u voor advies bellen met het Centraal Klachtencoördinatiepunt (CKP). Het CKP is bereikbaar via  0800-225 57 33 (optie 4). Vanuit het buitenland via  +31 70 414 33 00.

Uw klacht kunt u per post of e-mail sturen naar het CKP. Defensie behandelt de klacht als u de volgende informatie geeft:

  • naam, adres en telefoonnummer (waarop u overdag bereikbaar bent) en eventueel e-mailadres;
  • datum waarop u brief of e-mail verstuurt;
  • duidelijke omschrijving gedrag en signalement van de medewerker over wie u klaagt;
  • als het kan: wanneer (periode, datum of tijdstip) en waar (plaats) het gedrag heeft plaatsgevonden;
  • naam betrokken medewerker(s) of een zo uitgebreid mogelijk signalement;
  • de brief moet ondertekend zijn.

Per e-mail

Uw klacht kan per e-mail naar: meldpunt.integriteit.defensie@mindef.nl .

Per post

Uw klacht kan per post naar:

Centraal Klachtencoördinatiepunt (CKP)
Ministerie van Defensie, Centrale Organisatie Integriteit Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Klachtenregeling Defensie

Defensie behandelt uw klacht volgens de Klachtenregeling Defensie.

Defensie beschermt wat ons dierbaar is.