Klacht geluidsoverlast vliegtuig of helikopter

Defensie streeft ernaar met zijn vliegtuigen en helikopters niet meer geluid te veroorzaken dan strikt nodig. Het is alleen niet mogelijk om iedere vorm van geluid te voorkomen.

Informatie vooraf

Wanneer mogelijk laat Defensie vooraf weten welke militaire vliegbewegingen afwijken van de gebruikelijke vluchten. Deze informatie staat op de pagina Vliegbewegingen.

Klacht indienen

Voor klachten over militair vliegverkeer kunt u het online klachtenformulier gebruiken. Wilt u liever telefonisch een klacht indienen? Dit kan via het gratis nummer 0800-022 60 33 (uitgezonderd Vliegbasis Eindhoven).
Let op: Vliegbasis Eindhoven heeft een eigen klachtenformulier (inclusief het laagvlieggebied boven de Oirschotse heide. Gebruik hiervoor het klachtenformulier Vliegbasis Eindhoven