Contactpunt Langlopende zaken Defensie

Defensie biedt (oud-)medewerkers van het ministerie de mogelijkheid om een naar hun oordeel langlopende vastgelopen zaak met een frisse blik te laten bekijken. Hiervoor is een onafhankelijke commissie ingesteld. De commissie is ingesteld voor 1 jaar. Na 10 april 2020 neemt zij geen meldingen meer in behandeling.

Fragment uit rapport commissie Giebels (pagina 68) over langslepende kwesties.
Fragment uit rapport commissie Giebels over langslepende kwesties.

Waarom doet Defensie dit?

Van 5 december 2017 tot 1 oktober 2018 onderzocht de commissie Giebels de sociaal veilige werkomgeving bij Defensie. Een van de aanbevelingen van de commissie is om langlopende vastgelopen zaken met een frisse blik te laten bekijken. Door dit te doen hoopt Defensie een uitweg te vinden voor de ontstane situatie en bij te dragen aan het vinden van een passende oplossing. Dit past bij de zorgplicht van Defensie voor al haar personeel. Ook hecht Defensie er aan de processen en procedures, die belangrijk zijn bij de behandeling van meldingen en klachten, te verbeteren.

Waar kan ik een verzoek indienen?

Er is een extern contactpunt ingericht bij het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP). Daar kan een verzoek worden ingediend. Het contactpunt is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Contactgegevens:
Contactpunt Langlopende zaken Defensie
telefoon: (070) 376 58 51
e-mail:langlopendezakendefensie@caop.nl
www.langlopendezakendefensie.nl

Wat is een langlopende vastgelopen zaak?

Het gaat om de volgende zaken:

  • Zaken die nog niet zijn afgerond en waar geen dialoog meer plaatsvindt en enkel nog wordt gecommuniceerd via (juridische) procedures.
  • Zaken die al zijn afgerond, maar waar nog geen oordeel over is gegeven door een onafhankelijke 3e partij, bijvoorbeeld een rechtelijke instantie of de Nationale Ombudsman. Het gaat niet om zaken die zijn afgerond met een vaststellingsovereenkomst.
  • Zaken die langer dan een jaar geleden zijn gemeld, maar nooit of niet op de juiste wijze in behandeling zijn genomen.

Kun je je ook melden voor nazorg?

Ook als iemand alleen wil laten kijken naar zijn (aanvullende) behoefte aan (na)zorg naar aanleiding van een langlopende vastgelopen zaak, kan de commissie hierover adviseren. De uitkomst bepaalt of en zo ja waar deze zorgbehoefte wordt belegd.

Bekijkt de commissie ook actuele zaken?

Actuele, niet eerder gemelde zaken worden niet behandeld. Deze zaken worden doorverwezen naar het bevoegd gezag. Dat moet zich hier eerst over buigen.

Hoe wordt de onafhankelijkheid gewaarborgd?

Door de volledig onafhankelijke externe commissie wordt de frisse blik gewaarborgd. Daarnaast wordt het secretariaat van de commissie verzorgt door het onafhankelijke Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel.