School voor Vredesmissies

Defensie verzorgt opleidingen voor internationale VN-waarnemers en maatwerkcursussen voor burgers die gaan werken in onveilige gebieden. Bijvoorbeeld personeel van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Justitie en het Internationaal Gerechtshof.

De opleidingen worden verzorgd door de School voor Vredesmissies (SVV). Deze school is ook verantwoordelijk voor de missiegerichte opleiding (MGO) voor militairen en burgerpersoneel van het ministerie van Defensie, voor uitzendingen wereldwijd.

Uitwisselen

De school werkt nauw samen met andere landen, zoals Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Met deze landen worden regelmatig instructeurs uitgewisseld. En dat gebeurt ook met andere Peacekeeping Training Centers

Video: School voor Vredesmissies

School voor Vredesmissies

Opleidingen in 2019

In 2019 geeft de School voor Vredesmissies de volgende opleidingen:

UNMEoM (United Nations Military Experts on Mission)
Voor militair personeel in de rang van kapitein, majoor en luitenant-kolonel, die als militaire waarnemer, adviseur of liaison bij een UN- of EU-missie gaan werken (inclusief MGO).

 • 12 juni – 12 juli
 • 20 november – 20 december

UNPOL (United Nations Police)
Voor civiele en militaire politie en marechaussee, die als Individueel Politie Functionaris voor een UN- of EU-missie gaan werken (inclusief MGO).

 • 20 maart – 12 april
 • 25 september – 18 oktober

HEAT Politie Landelijke Eenheid
Voor personeel van de Nederlandse Politie Landelijke Eenheid, die in een missiegebied gaan werken.

 • 18 maart – 25 maart
 • 20 mei – 27 mei
 • 14 november – 21 november
 • 25 november – 2 december

HEAT ministerie van Buitenlandse Zaken
Voor ambassadepersoneel van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

 • 29 januari – 2 februari
 • 7 mei – 10 mei
 • 4 juni – 7 juli
 • 16 juli – 19 juli
 • 1 oktober – 4 oktober

HEAT Verslaglegging in Conflictgebieden (VIC)
Voor personeel van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

 • 6 maart – 8 maart
 • 18 september – 20 september

HEAT Internationaal Strafhof
Voor personeel van het Internationaal Strafhof.

 • 15 mei – 17 mei
 • 4 september – 6 september

HEAT Institute for International Criminal Investigations (IICI)
Voor personeel van het Institute for International Criminal Investigations.

 • 23 april – 25 april
 • 29 oktober – 31 oktober

(HEAT = Hostile Environment Awareness Training)

Contactgegevens

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar het bureau Planning en Programmering: OTCMAN.BUR.PenP.SVV@mindef.nl.

Bezoekadres
Generaal Winkelmankazerne
Otterloseweg 5
6732 BR Harskamp

Postadres
School voor Vredesmissies
Postbus 9
6732 ZG Harskamp