Nauwere samenwerking TU Delft en Defensieacademie

De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) en de Technische Universiteit Delft breiden de bestaande samenwerking op onderwijsgebied tot 2020 uit. Ze ondertekenden vandaag daarover een convenant.

Professor dr. Henrik Rudolph (links) en professor dr. Theun Baller na ondertekening van het convenant.

Professor Henrik Rudolph (links) en professor Theun Baller na ondertekening van het convenant.

Beeld: Peter de Vries

Samenwerking tussen de TU Delft en de NLDA ligt voor de hand, omdat beide instituten beschikken over bijzondere maritiem-technische kennis. De TU Delft richt zich met name op het ontwerp van systemen en de NLDA op het gebruik en inzet. De samenwerking leidt tot effectiever en efficiënter onderwijs en onderzoek.

Uitwisseling

In het convenant stellen beide partijen dat ze de goed lopende samenwerking op het gebied van onderwijs (practica, colleges Maritieme Werktuigkunde en Platformsystemen, gezamenlijke studiereizen) en onderzoek (meetopstellingen, GasDrive) willen voortzetten. Zo verbeteren zij het maritiem-technisch onderwijs en onderzoek door uitwisseling van kennis en expertise en het gebruik van elkaars experimentele faciliteiten (bijvoorbeeld gebouw Medemblik in Den Helder en de sleeptank van de TU Delft). Het convenant legt de basis voor samenwerking met de industrie in bijvoorbeeld het Maritiem Kenniscentrum.

Handtekening

Op het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder zette decaan Faculteit Militaire Wetenschappen professor Henrik Rudolph zijn handtekening. Namens de Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen deed decaan professor Theun Baller dat.