Korps Commandotroepen krijgt Militaire Willems-Orde

Het Korps Commandotroepen krijgt op 15 maart de Militaire Willems-Orde. Koning Willem-Alexander reikt deze hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding uit op het Binnenhof in Den Haag.

Commando's op voetpatrouille in de provincie Uruzgan (oktober 2009).

Commando's op voetpatrouille in de provincie Uruzgan.

De elitetroepen krijgen het bijzondere eremetaal voor hun buitengewone inzet in Afghanistan. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert droeg het Korps voor op advies van het Kapittel der Militaire Willems-Orde.

De laatste keer dat de Militaire Willems-Orde werd uitgereikt was in 2014 aan majoor Gijs Tuinman. Hij kreeg die voor zijn prestaties als pelotonscommandant bij het Korps Commandotroepen, ook in Afghanistan.

Het is niet ongebruikelijk dat een binnen- of buitenlandse eenheid wordt onderscheiden met de Militaire Willems-Orde. Zo kreeg de Onderzeedienst als laatste Nederlandse eenheid er een in 1947 voor de inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 2006 reikte koningin Beatrix de meest recente hoogste dapperheidsonderscheiding uit aan een eenheid, een buitenlandse in dit geval. Het was aan de vroegere 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade voor haar getoonde moed tijdens operatie Market Garden in 1944.

Moed, beleid en trouw

De Militaire Willems-Orde werd op 30 april 1815 door Koning Willem 1 ingesteld als erkenning van uitstekende daden van moed, beleid en trouw in de strijd. De eerste Militaire Willems-Orde was voor Erfprins Willem Frederik van Oranje-Nassau voor zijn daden tijdens de Veldtocht van 1815 tegen Napoleon.

Met Militaire Willems-Orde onderscheiden eenheden

Alle eenheden die de Militaire Willems-Orde kregen, of de tradities voortzetten van eenheden die deze dapperheidsonderscheiding hebben ontvangen zijn:

 • In 1849, het inmiddels opgeheven 7e Bataljon Infanterie in Nederlands-Indië;
 • In 1877, het eveneens opgeheven 3e Bataljon Infanterie in Nederlands-Indië;
 • het Regiment van Heutsz dat de tradities voortzet van het 7e en 3e bataljon;
 • In 1930, het opgeheven korps marechaussee in Atjeh;
 • In 1940, de Koninklijke Luchtmacht die de tradities voortzet van het wapen der Militaire Luchtvaart voor inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog;
 • In 1942, de Marine Luchtvaartdienst voor acties tijdens de Tweede Wereldoorlog;
 • In 1942, het opgeheven wapen der Militaire Luchtvaart van het Koninklijke Nederlands-Indisch Leger voor inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog;
 • In 1945, de US 82nd Airborne Division voor inzet bij operatie Market Garden in 1944
 • In 1945, het Garderegiment Fuseliers 'Prinses Irene' dat de tradities voortzet van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene, onderscheiden voor acties tijdens de Tweede Wereldoorlog;
 • In 1946, het Korps Mariniers voor inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog;
 • In 1947, de Onderzeedienst voor inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog;
 • In 2006, de Poolse 6e Air Assault Brigade, die de tradities voortzet van de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade, onderscheiden voor de acties tijdens Market Garden in 1944.