European Union Police Services Training II

De Koninklijke Marechaussee is sinds september 2015 voor 3 jaar voorzitter van het consortium van de European Union Police Services Training II (EUPST II).

Jaarlijks stelt de Europese Commissie geld beschikbaar om trainingen te organiseren voor politiepersoneel vanuit de lidstaten van de Europese Unie. De trainingen zijn bedoeld als voorbereiding op politiemissies.

EUPST II

Doel van het EUPST II-programma is de opbouw van politiecapaciteiten zoals interoperabiliteit (samenwerking), harmonisatie (standaardisatie) en een internationaal netwerk. Deze capaciteiten zijn nodig om deel te nemen aan internationale crisisbeheersingsoperaties voor de Europese Unie, Verenigde Naties, Afrikaanse Unie en andere internationale organisaties. Het programma bestaat uit grotere oefeningen, deeltrainingen en academische kennisoverdracht.

Leden

Leden van het consortium EUPST II zijn:

 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Duitsland
 • Estland
 • Europese Politieacademie (CEPOL)
 • Finland
 • Frankrijk
 • Italië
 • Nederland (Koninklijke Marechaussee)
 • Nederland (Nationale Politie)
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië (Jandarmeria)
 • Roemenië (politie)
 • Spanje (Guardia Civil)
 • Spanje (politie)
 • Verenigd Koninkrijk

Vervolg op eerdere programma’s

Dat de Europese Commissie geld uitgeeft voor EUPST II heeft te maken met het succes van de European Union Police Forces Training (EUPFT) in 2008-2010 en de European Union Police Services Training (EUPST I) in 2011-2013.