European Union Police and Civilian Services Training

De European Union Police and Civilian Services Training (EUPCST) is een samenwerkingsverband van 23 Europese gendarmeriekorpsen, politiekorpsen en civiele partijen. De Koninklijke Marechaussee neemt deel aan de EUPCST.

Het netwerk werkt samen aan het ontwikkelen en overdragen van kennis en vaardigheden voor internationale missies. De verschillende organisaties oefenen samen, komen bij elkaar in trainingen en delen kennis in conferenties en workshops.

Jaarlijks stelt de Europese Commissie geld beschikbaar om trainingen te organiseren voor medewerkers van gendarmeriekorpsen, politiekorpsen en civiele organisaties vanuit de lidstaten van de Europese Unie. De trainingen zijn bedoeld als voorbereiding op missies.

EUPCST

Doel van het EUPSCT-programma is de opbouw van politie- en civiele capaciteiten zoals interoperabiliteit (samenwerking), harmonisatie (standaardisatie) en een internationaal netwerk. Deze capaciteiten zijn nodig om deel te nemen aan internationale crisisbeheersingsoperaties voor de Europese Unie, Verenigde Naties, Afrikaanse Unie en andere internationale organisaties. Het programma bestaat uit oefeningen, trainingen en academische kennisoverdracht. In de praktijk worden lokale mensen in hun land, dat bijvoorbeeld uit een crisis komt, ondersteund in de opbouw van hun organisatie.

De marechaussee is van 2019 tot en met 2022 voorzitter geweest van het EUPSCT.