Commandant der Strijdkrachten dingt naar voorzittersfunctie bij NAVO-Militair Comité

Luitenant-admiraal Rob Bauer is in de race voor de functie van voorzitter van het NAVO-Militair Comité. De Nederlandse regering heeft Bauer officieel voorgedragen voor het ambt bij het bondgenootschap. Mocht hij het worden, dan draagt de Commandant der Strijdkrachten zijn functie voor de zomer van 2021 over.

Luitenant-admiraal Rob Bauer.
Luitenant-admiraal Rob Bauer tijdens een bezoek aan Nederlandse troepen in het Malinese Gao in oktober 2017.

Dat gebeurt onder meer omdat Bauer bekend staat om zijn eerlijke, constructieve militaire adviezen. Volgens Bauer zelf is dat de enige manier om ervoor te zorgen dat wat politiek wenselijk is, ook militair haalbaar is.

Ook zijn stijl van leidinggeven viel op. Die is transparant, to the point, met functionele humor en resultaatgericht. Hij communiceert duidelijk en legt verantwoordelijkheden op de juiste plek.

Luitenant-admiraal Bauer.
Luitenant-admiraal Bauer in 2017.

Vertrouwen en compromissen

Bauer is van mening dat de NAVO eenheid, capaciteit en bereidheid tot afschrikking en verdediging moet tonen. Dat is wat hem betreft de enige manier veiligheid voor mensen te behouden. Zeker nu er politieke machtsverschuivingen zijn en er sprake is van complexere veiligheidsdreigingen.

Transatlantische betrekkingen vragen om versterking. Dat geldt ook voor Europese verantwoordelijkheid binnen de NAVO. Bauer wil zich daar uit volle overtuiging hard voor maken. “We leven in een tijd waarin allianties het verschil maken tussen succes en falen, tussen chaos en rust en tussen conflict en stabiliteit. Allianties gaan over vertrouwen en compromissen. Geven en nemen. Elkaars punten herkennen en elkaars zwakke punten accepteren. En vooral over de fundamentele overtuiging dat je samen sterker bent dan alleen.” 

Luitenant-admiraal Rob Bauer.
Luitenant-admiraal Rob Bauer in juni 2019.

Essentiële schakel

Bauer beseft dat de beste leider er een is die luistert. Als voorzitter wil hij de katalysator zijn tussen de militaire leiders van de NAVO. Het comité vormt de essentiële schakel tussen het politieke besluitvormingsproces en de militaire structuur van de NAVO. Mocht Bauer voorzitter worden dan moet hij noord, zuid, oost, west, groot en klein bij elkaar kunnen brengen om te komen tot een helder en strategisch militair advies voor de politieke leiding.

3,2 miljoen militairen

De NAVO telt 3,2 miljoen militairen die het bondgenootschap dienen. Wat Bauer betreft is de belangrijkste taak van het NAVO-Militair Comité dat deze geüniformeerde mannen en vrouwen zijn uitgerust om hun belangrijke taak te vervullen bij het beschermen van ons bondgenootschap.

Bauer is sinds 2017 Commandant der Strijdkrachten. Als Nederlands hoogste militair heeft hij veel te maken gehad met militaire adviezen, het beleid, militaire structuren, het commando en de controle binnen de NAVO.

Verkiezingen

Bauer moet het tijdens de verkiezingen voor het voorzitterschap van 18 en 19 september opnemen tegen 1 andere Commandant der Strijdkrachten. Dit is de Poolse generaal Rajmund Andrzejczak.