Nieuw team conflictpreventie: Defensie meer dan een vuist

Het team conflictpreventie (TCP) helpt Defensie om conflicten beter te begrijpen en te voorkomen. “Met dit team komen we nadrukkelijker en structureler aan de voorkant van conflicten. Om een beeld op te bouwen en dus niet alleen om de brand te blussen”, zei Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer bij de kick-off van het nieuwe beleidsteam op het ministerie in Den Haag.

Man spreekt groep toe in vergaderzaal.
Directeur-generaal Joep Wijnands van het directoraat-generaal Beleid waar het TCP onder valt.

In de woorden van hoogleraar internationale veiligheidsstudies aan de NLDA Georg Frerks: “Dit team vormt het scharnierpunt tussen de inzichten uit conflictstudies en de capaciteiten van Defensie. Conflicten horen bij het sociale leven als zout in de pap. We hebben nu eenmaal niet allemaal dezelfde belangen. Dat is niet erg zolang het geweldloos is.”

Early warning

Bij het voorkomen van geweld spelen de kennis, mensen en middelen van Defensie volgens Frerks een essentiële rol. Door militaire diplomatie, assistentie en aanwezigheid. Het nieuwe team geeft Defensie een ‘early warning’ door signalen van potentiële conflicten te herkennen. Zo is de krijgsmacht beter voorbereid op mogelijke conflictsituaties.

Bauer: “Bij veel mensen leeft het idee dat militairen pas in actie komen als een conflict al is losgebarsten. Eerst wordt er gepraat en een hand uitgestoken. Als dat niet werkt, komt de vuist op tafel. En die vuist is Defensie. Zo lijkt het misschien voor de buitenwereld. Maar zo simpel is het niet. Defensie is meer dan een vuist alleen.”

Het nieuwe team zorgt ook voor de integratie van kennis. Hiervoor treedt het op als aanspreekpunt voor de meest uiteenlopende partijen die een rol kunnen spelen bij conflictpreventie. Van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid, tot non-gouvernementele organisaties als PAX en GPAC en de denktanks HCSS en Clingendael.

Professor Georg Frerks.
Professor Georg Frerks.

Meerdere gezichten

Defensie speelt in meerdere gevallen een rol bij conflictpreventie. Bij het stabiliseren van wankele vrede, toezicht houden op vredesbestanden en voorafgaand aan een dreigend conflict. Maar ook ná een conflict vervult de krijgsmacht deze rollen. Door fragiele stabiliteit te bewaken en te helpen bij (militaire) politietaken en het scheppen en handhaven van openbare orde. Preventie heeft dus meerdere gezichten.