Duits-Nederlandse samenwerking bij detectie radiosignalen

Minister Ank Bijleveld-Schouten en haar Duitse collega Annegret Kramp-Karrenbauer tekenden vandaag een Memorandum of Understanding in Berlijn. Dat gaat over samenwerking met systemen voor het detecteren van radiosignalen.

Nederlandse radarinstallatie van de binationale Shorad-task force (short range air defence) aan de Poolse Oostzeekust.
Nederlandse radarinstallatie van de Duits-Nederlandse Shorad-task force (short range air defence) tijdens oefening Tobruq Legacy aan de Poolse Oostzeekust (juni 2019).

Dit gebeurde tijdens een ontmoeting tussen de Nederlandse en de Duitse regering, onder leiding van minister-president Mark Rutte en bondskanselier Angela Merkel. Naast Bijleveld reisden nog 5 Nederlandse ministers en 3 staatssecretarissen mee. De zogenoemde Duits-Nederlandse regeringsconsultatie vindt ongeveer eens in de 3 jaar plaats, maar was nog nooit zo groot als dit jaar.

Internationale samenwerking op het terrein van het detecteren van radiosignalen is verre van vanzelfsprekend. Dat Nederland en Duitsland zelfs op dit vlak samen optrekken, tekent het wederzijdse vertrouwen.

Veiligheid was 1 van de belangrijkste gespreksthema’s. De beide regeringen waren breed vertegenwoordigd met onder anderen de ministers van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en Economische Zaken en Klimaat. Dit bood de kans om veiligheid in de breedste zin van het woord te bespreken.

Digitalisering en klimaat

Digitalisering en klimaat waren andere hoofdthema’s die raken aan veiligheid en kwetsbaarheid. De regeringen spraken uitgebreid over digitalisering. Hierbij is het de kunst om de juiste balans te vinden tussen innovatie, veiligheid en bescherming van privacy. Daarnaast was het klimaat prominent aanwezig in de gesprekken tussen de ministers. Bijleveld benadrukte dat ook hier een belangrijke rol is weggelegd voor Defensie. Klimaatverandering is van invloed op wáár en hoé militairen moeten optreden.

Minister Bijleveld toonde zich enthousiast over het bespreken van grote thema’s met meerdere ministers. Ze stelde voor om dit vaker in internationaal verband te doen. Zo zijn sneller samen stappen te zetten in het belang van onze vrede, veiligheid en welvaart.