Afspraken expeditionaire macht met handtekening bekrachtigd

Minister van Defensie Ank Bijleveld tekende vandaag in Londen de Comprehensive Memorandum of Understanding over de Joint Expeditionary Force (JEF). Deze multinationale snelle reactiemacht onder leiding van het Verenigd Koninkrijk is vanaf nu volledig operationeel gereed.

Minister Bijleveld tussen andere ministers die handtekeningen plaatsen.

De ministers van Defensie plaatsen hun handtekening onder het uitgebreide MoU.

In de uitgebreide lijst zijn afspraken vastgelegd over de besluitvormingsprocedures en het functioneren van het hoofdkwartier van de JEF (SJFHQ). "De ondertekening laat zien dat de landen uit een regio waar Rusland zeer actief is, de handen ineen slaan. We nemen praktische maatregelen om snel te kunnen reageren op crises of dreigingen", aldus Bijleveld. "De ondertekening onderstreept bovendien de nauwe (defensie)relatie met het Verenigd Koninkrijk.  Groot-Brittannië is een zeer belangrijke veiligheidspartner."

Zr. Ms. Karel Doorman.

Zr. Ms. Karel Doorman (archieffoto).

De JEF is een snel inzetbare, expeditionaire eenheid, opgebouwd rond Britse eenheden. Het wordt geen staande reactiemacht, zoals de NATO Response Force of de EU Battle Group. De JEF is een verzameling van door landen beschikbaar gestelde eenheden.

Snel inzetbare, expeditionaire eenheid

De deelnemende landen besluiten per keer of zij meedoen, en zo ja welke eenheden zij inzetten. Niet elk land doet dus altijd aan elke inzet mee. De strijdmacht is flexibel en aanpasbaar aan de inzet (uiteenlopend van collectieve verdediging tot hulp na natuurrampen). Nederland heeft maritieme en amfibische eenheden 'geoormerkt' voor inzet en plaatst enkele officieren bij het Britse Standing Joint Force HQ (SFJHQ). Dat stuurt de JEF aan.

Interoperabel

Door de verslechterde veiligheidsomgeving is er behoefte aan eenheden die snel zijn in te zetten bij een crisis. De JEF bestaat uit een kleine groep gelijkgezinde landen (de Baltische staten, Denemarken, Finland, Nederland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden). Die trainen geregeld met elkaar, zijn interoperabel en zijn makkelijk samen inzetbaar. Omdat het om een kleine groep landen gaat, is het nemen van beslissingen waarschijnlijk sneller dan bijvoorbeeld bij de NAVO. De JEF kan in verschillende contexten worden ingezet: als coalition of the willing, maar ook in NAVO-, EU- of VN-verband.