Samenwerking grondoptreden

De landmacht doet veel met de krijgsmachten van andere landen. Ze treden samen op bij missies, maar werken ook samen op het gebied van opleiding, training en onderhoud van materieel. Nederland en Duitsland integreren steeds meer landmachteenheden

Video: Internationale samenwerking door de landmacht