Defensie start onderzoek naar zakelijke integriteit

Defensie stelt een leeronderzoek in naar de manier waarop Defensie de samenwerking heeft vormgegeven met het bedrijf Full Circle Compliance. Onderzoekers van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie gaan het leeronderzoek uitvoeren. Het is nog onduidelijk hoeveel tijd het onderzoek in beslag gaat nemen, naar verwachting is dit enkele maanden.

Aanleiding voor het onderzoek is een zakelijk geschil tussen Defensie en Full Circle Compliance waarover ook in de media berichten zijn verschenen. De afgelopen tijd hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen Defensie en Full Circle Compliance. Die hebben de secretaris-generaal van Defensie doen besluiten om een leeronderzoek in te stellen en om aan het bedrijf een voorstel te doen tot arbitrage om het zakelijk geschil te beslechten.

Leeronderzoek

In een leeronderzoek zijn er geen specifieke personen op wie het onderzoek zich richt. Het onderzoek is erop gericht inzichtelijk te krijgen of er sprake is van een cultuur waarbinnen integriteitsschendingen (kunnen) plaatsvinden en hieruit lering te trekken ter voorkoming van schendingen in de toekomst. 

Arbitrage

Arbitrage is een alternatief voor een procedure bij de rechtbank. Het is een manier om een conflict op te lossen zonder daarbij de rechter in te schakelen. Deskundigen (arbiters) die door de partijen worden ingeschakeld beslissen over het conflict, en doen een uitspraak.