Ontoelaatbaar gedrag altijd melden

De Volkskrant publiceerde vanochtend een verhaal over misstanden bij 11 Luchtmobiele Brigade in 2013. ''Discriminatie, intimidatie of welk grensoverschrijdend gedrag dan ook is volstrekt ontoelaatbaar en past niet binnen de krijgsmacht.'', aldus staatssecretaris Barbara Visser.

De Koninklijke Marechaussee doet momenteel nog onderzoek naar aanleiding van de aangifte die een van de slachtoffers recentelijk deed. Visser: ''Dit onderzoek loopt nog. Maar laat duidelijk zijn dat ik ben geschrokken van het artikel in de Volkskrant. Defensie is er alles aan gelegen om de (oud) collega’s de ondersteuning te bieden waar zij behoefte aan hebben.”

Melden

Defensie roept militairen en burgers op om misstanden te melden en van strafbare feiten aangifte te doen bij de Koninklijke Marechaussee. Defensie beschikt over een meldpunt bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID).

Het meldpunt integriteit is telefonisch bereikbaar via 0800-22 55 733 of vanuit het buitenland via +31 70 414 33 00. Een e-mail sturen kan ook, naar: meldpunt.integriteit.defensie@mindef.nl.

Personeel dat ongewenst gedrag ervaart kan ook terecht bij een van de 500 vertrouwenspersonen binnen Defensie. Daarnaast kunnen leidinggevenden die te maken krijgen met meldingen zich laten ondersteunen door de COID met advies en waar nodig met onderzoek.

Gedragscode

De krijgsmacht beschikt over een gedragscode. Deze gedragscode beschrijft wat Defensie verstaat onder professioneel gedrag, fatsoenlijke omgangsvormen en goede samenwerking. Deze gedragscode wordt de komende periode weer nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van het defensiepersoneel.

 Visser: ''Ik wil benadrukken dat voor ongewenst gedrag geen plek is binnen de krijgsmacht. Iedereen moet kunnen rekenen op een veilige werkomgeving, zich veilig voelen om ongewenst gedrag aan de orde te stellen en erop kunnen rekenen dat dit wordt opgepakt .''

 In de komende periode gaat Defensie kijken hoe de meldingsbereidheid kan worden verhoogd. Defensie wil namelijk dat personeel in een veilige omgeving melding kan doen van mogelijke misstanden.