Defensie onderzoekt melding van misbruik

Defensie gaat een feitenonderzoek doen naar een melding van seksueel misbruik uit 1982. Er is hiervoor een commissie van onderzoek ingesteld. De onderzoekers van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) zullen dit uitvoeren.

Binnen de COID bestaat sinds 2011 een meldpunt waar (oud-) Defensiepersoneel en externen vermoedens van integriteitschendingen kunnen melden.

De onderzoekscommissie gaat onderzoeken wat er in 1982 is gebeurd en hoe er met de melding in 1982 en later is omgegaan. Defensie heeft ondersteuning aangeboden aan de melder van het seksuele misbruik.

Meldpunt

Wie ongewenst gedrag heeft ervaren kan dit melden bij de COID of bij de leidinggevende. Melden kan bij het meldpunt integriteit; telefonisch bereikbaar via 0800-22 55 733 of vanuit het buitenland via +31 70 414 33 00. Een e-mail sturen kan ook, naar: meldpunt.integriteit.defensie@mindef.nl.

“We proberen allemaal ongewenst gedrag te weren”, vertelt COID-directeur Claire Zalm. “Maar we weten ook dat het niet aan de deur van Defensie voorbijgaat. Helaas komt seksueel ongewenst gedrag nog steeds een aantal keer per jaar voor. Sommigen durven niet te melden of vinden het pijnlijk om er over te praten. We vragen hen dat toch te doen bij het meldpunt of bij hun leidinggevende. Ook kunnen ze aangifte doen bij de marechaussee als het aanranding of verkrachting betreft. Want als je zwijgt, verandert er niets. Omdat het moeilijk is, kunnen zij zich laten ondersteunen door een coördinator vertrouwenspersoon.’’

Aannemen van een melding

Leidinggevenden die te maken krijgen met meldingen kunnen zich laten ondersteunen door de COID met advies en waar nodig met onderzoek.