Week van de integriteit: inzichten uitwisselen op conferentie

Lastige vraagstukken op diverse terreinen en het verhaal van een klokkenluider. Het maakte allemaal onderdeel uit van het afsluitende symposium van de Week van de integriteit. Dat werd gehouden in de Malietoren in Den Haag bij ICC Nederland. De Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) had een belangrijk aandeel in de organisatie.

Lag 's morgens de nadruk op luisteren, met een keur aan deskundige sprekers op het gebied van integriteit, 's middags konden de deelnemers zelf aan de slag door naar zogenoemde break out sessies te gaan.

Bewustwording

Dagvoorzitter was hoogleraar Integriteitsmanagement aan de VU Sylvie Bleker. Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen verzorgde samen met de directeur van de Fiscale opsporings- en Inlichtingendienst Hans van der Vlist de opening.

De hele bijeenkomst was gericht op het 'wij-denken' in plaats van het 'ik-denken'. Directeur van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) Claire Zalm: "Er gaat altijd wel wat fout waar mensen samenwerken. Dat is niet te voorkomen. Maar we hebben wel de plicht om goed na te denken over hoe we de organisatie kunnen inrichten om schendingen te voorkomen. Elkaar aanspreken op gedrag en wijzen op risico's is belangrijk."

Klokkenluiders

De COID verzorgde 's middags een workshop voor de aanwezigen over gezamenlijk leren en het delen van ethische vraagstukken met opvolgers. Daarin werden door de deelnemers ‘best-practices’ gedeeld hoe medewerkers dilemma's kunnen bespreken, waarbij Defensie als voorbeeld diende. Kapitein Lenny Koppert (specialist kwaliteit binnen het P&O-domein van DPOD) en Miriam de Graaff (Centrale Organisatie Integriteit Defensie) vertelden over het project Moreel Beraad dat binnen P&O wordt gehouden. Sinds anderhalf jaar spreken P&O-medewerkers in intervisiegroepen met elkaar over ethiek en integriteit.

Majoor-vlieger Victor van Wulfen vertelde wat hij als klokkenluider meemaakte en waarom hij nu nog bij Defensie werkt. Hij is de enige klokkenluider in Nederland die nog bij de werkgever werkt waar de klok is geluid.