Jaarverslag Integriteit Defensie 2016

Defensie vindt het belangrijk inzicht te geven in de wijze waarop de morele fitheid van haar bijzondere organisatie wordt verhoogd. Ook wil de organisatie verantwoorden hoe zij meldingen van vermoedelijke integriteitsschendingen afhandelt.