Defensie zet deur open naar bedrijfsleven met Frontdoor

Ondernemend Nederland hoeft niet langer te blijven rondlopen met een briljant idee waarbij samenwerking met Defensie gewenst is. Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer opende vanmiddag Loket Frontdoor. Dat deed hij in Arnhem tijdens de Startup Delta Summit, bijgewoond door innovatieve geesten.

Impressie van Smart Base, de basis van de toekomst.
Impressie van Smart Base, de basis van de toekomst.

Loket Frontdoor is bedoeld voor organisaties en mensen van buiten Defensie met goede ideeën. Een projectsecretaris bekijkt waar een idee binnen Defensie op zijn plek is en of er mogelijkheden zijn om samen te werken. Doel van Frontdoor is de buitenwereld en potentiele partners aan elkaar te koppelen door gezamenlijke belangen te identificeren. "Ga dus als je een goed idee hebt naar: defensie.nl/frontdoor en vul het formulier in", aldus Bauer.

Voorbeelden

Voldoende en flexibel personeel met speciale expertise als reservist staan op het verlanglijstje van Defensie. "Maar ook mensen van buiten. Onderzoekers. Start ups. Jong talent. Mensen zoals jullie. Want jullie kunnen ons helpen. En wij jullie." Bauer gaf als voorbeeld de ontwikkeling van laser-led-lampjes die de duikers van Defensie onder water gebruiken. Het ministerie werd launching customer en de samenwerking duurt nog voort. "Goede research and development zijn onmisbaar voor een goede krijgsmacht", zei hij.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) monitort binnenkort het rijgedrag van eigen personeel in een dienstvoertuig. Dat gebeurt via een sensor die feedback geeft. De EOD maakt onder grote druk zo’n 2100 ritten per jaar. "Dat draagt bij aan een veiligere situatie. Het bedrijf dat deze sensors maakt, doet ervaring op met blauwlicht-data en verkoopt die aan bijvoorbeeld politie of brandweer. Kortom: een win-winsituatie."
 

Slaapplek van de toekomst

De summit in Arnhem, waarvan Defensie hoofdpartner was, kende tal van activiteiten, static displays, netwerkevenementen en presentaties op het hoofdpodium. Defensie was er met informatiestands (zoals de Smart Base) en het Defensity College verzorgde een themacafé waarin talentontwikkeling centraal stond. Ook werden vraagstukken gepresenteerd waarover bedrijven konden meedenken.

Kapitein-luitenant-ter-zee Chris Kruisbrink vroeg bedrijven oplossingen aan te dragen voor de toekomstige slaapplek van scheepsbemanningen: de kooi van de toekomst. "We zoeken innovatieve ideeën over het werken in kleine ruimtes, privacy, fitheid en luchtkwaliteit", lichtte hij toe. Op de smart base op het summit-terrein, werden denksessies gehouden met geïnteresseerde bedrijven.

Commandant 11 Luchtmobiele Brigade brigadegeneraal Ron Smits vertelde over sociale innovatie bij zijn eenheid en de al lopende samenwerking met bedrijven in Gelderland. Hij legde uit hoe zij elkaar vinden rondom de operationele behoefte van de brigade en de praktijk op de werkvloer.