Geluidsmeetnetten voor vliegbases Leeuwarden, Volkel en Gilze-Rijen

Bij vliegbases Leeuwarden, Volkel en Gilze-Rijen plaatste Defensie permanente geluidsmeetnetten. Deze brengen de geluidsbelasting in kaart die luchtvaartuigen rondom die vliegbases veroorzaken. De geluidsmeetnetten geven omwonenden inzicht in het geluid dat de luchtvaartuigen produceren.

Groot samenwerkingsverband

De Tweede Kamer vroeg in een motie om het permanent plaatsen van geluidsmeetnetten rondom vliegbases Leeuwarden en Volkel. Na overleg tussen Defensie, omwonenden en gemeenten keken kennis- en onderzoeksinstituten hoe een combinatie van meten en berekenen luchtvaartgeluid zo goed mogelijk in beeld kan brengen. Dat gebeurde door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De Defensie Materieel Organisatie regelde de levering, installatie en exploitatie van de geluidsmeetnetten.

Vergroot afbeelding Een geluidsniveaumeter opgesteld op het dak van een gebouw.
Een geluidsniveaumeter (Noise Monitor).

Meten is weten

Geluidsmeetnetten zijn geluidsniveaumeters ook wel genaamd Noise Monitors (NMT). Deze meters registreren geluid en geven dat door aan een webserver.

Een webapplicatie geeft per geluidsmeetnet de meetgegevens van de NMT’s weer. De geluidsmeetnetten en de webapplicatie geven omwonenden inzicht in het aantal decibel dat luchtvaartuigen veroorzaken. Ze meten dit geluid ook om te kijken of het overeenkomt met berekeningen die vooraf zijn gemaakt.

Bureau Geluidshinder, Zonering en Rapportering van de luchtmacht beheert de geluidsmeetnetten en de webapplicatie. Deze zijn al in gebruik.

Geluidsmeetnetten:

Meer artikelen

Deze pagina is onderdeel van de serie #TechTuesday op social media en verscheen 23-11-2021.

Lees ook de vorige uit de serie: Duikers trainen beter door nieuwe duiktrucks.