Jouw idee voor een sterke krijgsmacht!

Heb jij een innovatief idee, of wil je op een vernieuwende manier samenwerken met Defensie? Dan ben je bij Frontdoor aan het juiste adres.

´Toegangspoort´ Frontdoor

Defensie is altijd op zoek naar innovatieve ideeën om de slagkracht en het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht te versterken. Frontdoor is daarvoor de ‘toegangspoort’; voor iedereen die wil samenwerken met Defensie.

Of je nu een startup bent, een ZZP’er of betrokken bij een bedrijf of onderzoeksinstituut. Maar ook als je al jaren bij Defensie werkt of simpelweg een goed idee hebt: jij bent belangrijk voor Defensie.

Versterk Defensie met jouw innovatiekracht.

Waar kun je aan denken?

Alle ideeën en samenwerkingsvoorstellen zijn welkom! Omdat de capaciteit van Defensie beperkt is hebben we wel een aantal criteria opgesteld:

  • Innovatieve ideeën

We denken hierbij aan ideeën die redelijk ontwikkeld zijn, of bestaande producten uit het civiele domein die we toepasbaar maken voor Defensie. We kijken samen naar de meerwaarde van de ideeën voor beide partijen.

  • Innovatieve samenwerking

Bij samenwerkingsvoorstellen is Defensie vooral geïnteresseerd in: logistiek, techniek, de bouw, informatica, cyber en medische ondersteuning. Denk aan het aanbieden van een dienst die voor beide partijen voordeel oplevert. Verder willen we bouwen aan een omgeving waarin medewerkers kunnen bewegen tussen verschillende organisaties.

Reservistenloket

Een bijzondere vorm van samenwerking is de reservist. Vragen daarover van werkgevers en geïnteresseerden leiden we graag door naar de juiste mensen.

Defensie kan jouw idee in de praktijk brengen.

We kijken of jouw initiatief aansluit bij jouw en onze doelen, en bij de ambitie van Defensie. We denken na over de uitvoering en invoer; wat zijn de effecten en niet-bedoelde neveneffecten bij invoering, de risico’s en haalbaarheid. Hoe lang duurt de invoering? Is het echt vernieuwend, of zijn er misschien bestaande plannen of projecten waar het idee bij aansluit?

Voor een sterke krijgsmacht

Defensie moet er staan als het nodig is, robuust en wendbaar. In een steeds veranderende veiligheidssituatie in de wereld. Dat vraagt om slimme oplossingen, flexibiliteit en samenwerking. Defensie zet de stap door nog meer te gaan samenwerken met partners buiten Defensie, met jou.

We gaan graag de samenwerking aan.

Doe mee!

Defensie kan als betrouwbare partner jouw idee verder helpen ontwikkelen en in de praktijk brengen. Zie jij Defensie als partner voor jouw initiatief? Onderzoek dan de mogelijkheden samen met ons.

Vertel jouw idee

Geef een korte omschrijving van het idee of je voorstel, de toepassing voor de krijgsmacht en hoe ver je idee al is ontwikkeld. Je idee blijft jouw intellectueel eigendom.

Video: kijk wat Frontdoor voor jou kan betekenen

Frontdoor: de toegangspoort voor innovatieve samenwerking met Defensie