Ontwikkel mee: ‘base van de toekomst’

De Koninklijke Landmacht daagt innovatieve bedrijven en kennisinstituten uit mee te werken aan de ontwikkeling van een veilige en duurzame militaire bases in uitzendgebieden. Defensie biedt daarvoor een proeftuin-innovatieomgeving om samen te experimenteren en tot oplossingen te komen voor de ‘base van de toekomst’. Helpt u mee?

Fieldlab Smart Base

Samenwerking tussen Defensie, het bedrijfsleven en kennisinstituten moet in dit fieldlab leiden tot een base die past in het toekomstig Landoptreden. Zo moet de base voldoende bescherming bieden, zich kunnen aanpassen aan wisselende omstandigheden, snel inzetbaar zijn en ‘vlot’ te verplaatsen: de smart base.

Welk thema past bij u?

5 regionale ontwikkelingsmaatschappijen ondersteunen het ontwikkelproces, samen met experts van Defensie en Smart Industry. Het Fieldlab Smart Base bestaat uit diverse projecten die thematisch worden ondergebracht en waaraan u een bijdrage kunt leveren. De thema’s zijn:

  1. bescherming;
  2. energie;
  3. water;
  4. support & services.

Meedoen?

Doet u mee in de zoektocht naar oplossingen? Kijk voor meer informatie over het Fieldlab Smart Base en voor contactgegevens op:

Militair kamp in missiegebied.

Militair kamp in missiegebied.

Wat is een militair kamp?

Stof, hitte, kou en een reële kans op een mortieraanval! Een kleine greep uit de omstandigheden waaronder Nederlandse militairen tijdens uitzendingen opereren en leven. Dat doen ze op en vanuit een militair basiskamp, maar wat is dat precies? Stelt u zich een kleine stad in den vreemde voor waar militairen wonen en werken en van waaruit operaties worden geleid. Kortom, waar alles samenkomt van gezondheidszorg tot communicatie en van voedselvoorziening tot training. Dit alles moet onder veilige omstandigheden plaatsvinden én met een zo klein mogelijke footprint. Denk daarbij aan milieu-ontlastend, verminderd energieverbruik, verminderd waterverbruik, beperking van de afvalstroom en logistieke ontlastend.

Zie ook