6 innovatiethema's

Defensie richt zich bij innovatie op 6 thema’s:

Inlichtingen

Door alle nieuwe technologische middelen is de hoeveelheid beschikbare informatie overweldigend. Het zo goed mogelijk gebruik maken daarvan wordt bij een operatie steeds belangrijker. Defensie blijft het verzamelen en verwerken van inlichtingen verder professionaliseren.

Cyber

Snelle ontwikkelingen in de digitale wereld en bijbehorende dreigingen zijn van invloed op operaties van de krijgsmacht. Om de eigen systemen te beschermen en aanvallende capaciteit te ontwikkelen richtte Defensie een Cyber Task Force op.

Onbemande systemen

Defensie gebruikt steeds meer onbemande systemen. De ontwikkelingen gaan snel. De systemen worden steeds breder inzetbaar, ook voor moeilijke en gevaarlijke taken.

Minder vervuiling

Gebruik van bijvoorbeeld zonnepanelen en brandstofcellen zijn beter voor het milieu.

Experimenteren

Bij iedere operatie kijken militairen of er verbeteringen mogelijk zijn, zoals het verfijnen van tactieken, technieken en procedures. Ze doen dat samen met bondgenoten en kennis- en industriepartners.

Simulatie

Gebruik van simulatiemiddelen voor opleiding en training.

Defensie, kennisinstituten en industrie werken op het gebied van innovatie nauw samen.