Militaire top staat stil bij 75 jaar Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

Het was afgelopen weekend 75 jaar geleden dat prins Bernhard de 1e Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) werd. Vandaag stond een groot aantal hoge functionarissen uit de krijgsmacht bij dit jubileum stil op De Zwaluwenberg in Hilversum.

Aanwezig waren Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer en diverse commandanten of vertegenwoordigers van de Defensieonderdelen. Ook Nationale Ombudsman (tevens Veteranenombudsman) Reinier van Zutphen en burgemeester van Hilversum Pieter Broertjes waren onder de gasten.

De huidige IGK luitenant-generaal der mariniers Frank van Sprang was gastheer bij een themadiscussie, geleid door presentator Jort Kelder. Directeur NIMH prof. dr. Ben Schoenmaker schetste de oprichting van de Inspectie in 1945. 3 voormalig IGK’s Van Aalst, Hoitink en Van Griensven keken terug op de doelstelling en de resultaten. Luitenant-kolonel Geerten ter Braak, voorzitter Young Officers Debating Association, besprak hoe jonge werknemers aankijken tegen de IGK.

Heden en toekomst

De Defensieonderdelen hielden elk een pitch, gericht op het heden en de toekomst. Hierbij werd onder meer ingegaan op de komst van virtual reality binnen de vliegtuigschildersopleiding, de inzet van onderwaterdrones en het belang van kleine innovaties vanaf de werkvloer. Ook het Veteraneninstituut en het Korps Nationale Reserve hielden een pitch. 'Inspecteur der Veteranen' en 'Inspecteur der Reservisten', 2 rollen van de moderne IGK, kwamen zodoende duidelijk voor het voetlicht.

Prins Bernhard werd op 13 september 1945 de 1e naoorlogse Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Landmacht. In de jaren daarna groeide die functie uit tot de IGK zoals we die nu kennen. Deze ‘ombudsman van Defensie’ geldt onder meer als bemiddelaar bij kwesties binnen Defensie.

In 1813 was de latere koning Willem II officieus de 1e IGK. Hij werd door zijn vader, die koning Willem I werd, gevraagd om een nieuw leger te vormen. Prins Frederik was in 1868 de laatste IGK, tot prins Bernhard in 1945 de ‘moderne’ rol toebedeeld kreeg.

De prins werd in 1976 opgevolgd door luitenant-generaal der Cavalerie Witius Henrik de Savornin Lohman. Daarna volgden:

 • luitenant-generaal der Genie Bob de Geus (1980-1985);
 • luitenant-generaal der Infanterie Hans Verheijen (1985-1991);
 • luitenant-generaal Koninklijke Luchtmacht John Maas (1991-1995);
 • vice-admiraal Joost van Aalst (1995-1999);
 • luitenant-generaal Koninklijke Luchtmacht Cees de Veer (1999-2003);
 • luitenant-generaal der artillerie Ad van Baal (2003-2007);
 • vice-admiraal Michiel van Maanen (2007-2010);
 • luitenant-generaal der cavalerie Lex Oostendorp (2010-2012);
 • luitenant-generaal der mariniers Ton van Ede (2012-2014);
 • luitenant-generaal Koninklijke Luchtmacht Bart Hoitink (2014-2017);
 • luitenant-generaal der genie Hans Van Griensven (2017-2019).