IGK brengt reden vertrek van Defensiemedewerkers in kaart

Waarom verlaten medewerkers Defensie terwijl ze veelal vol overtuiging hebben gekozen voor een baan bij deze organisatie? De IGK onderzocht het. Ervaringen en verbeterpunten staan in zijn zojuist verschenen rapport: ‘Carrière op de korrel, onderzoek naar loopbaanperspectief’.

De IGK zocht het antwoord op: “Hoe dragen arbeidsvoldoening en loopbaanmogelijkheden bij aan loopbaanperspectief?” Aan het onderzoek namen 471 medewerkers deel, onder wie 70 employabilitybegeleiders.

Uit reacties blijkt onder meer dat veel waarde wordt gehecht aan een evenwichtige balans tussen werk en privé. Ook vinden medewerkers ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden belangrijk en hebben ze behoefte aan een ingepland loopbaanspoor.
Toch denkt niet iedereen er zo over. Er zijn ook medewerkers die aangeven zelf wel te weten wat ze willen en kunnen. Ze hoeven niet per se door alle vooraf vastgestelde ‘loopbaanhoepeltjes’ te springen.

Aanbeveling voor nieuwe personeelsbeleid

Defensie is zich bewust dat een andere invulling van deze motivators kan leiden tot behoud van de medewerker. Mede daarom is Defensie bezig met een grondige herziening van het personeelsbeleid, vertaald in het zogenoemde HR-model Defensie. De ervaringen en verbeterpunten die de IGK in zijn rapport noemt gelden als aanbeveling. Die geldt niet alleen voor het nieuwe personeelsbeleid, maar ook voor de medewerker en zijn of haar commandant.

De IGK, als onafhankelijk adviseur van de minister, beoogt hiermee bij te dragen om de uitstroom van personeel te verminderen door het bieden van loopbaanperspectief.

De IGK kwam tot zijn onderzoek na gesprekken met medewerkers tijdens werkbezoeken. Dan hoort hij veel over bijvoorbeeld beperkte doorgroeimogelijkheden en teleurstelling in de carrière, maar vooral het gebrek aan loopbaanperspectief. Dat wordt genoemd als belangrijkste reden voor vertrek bij Defensie.