Jaarrapportage IGK: hoger moreel maar ook zaken nog niet op orde

Het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord heeft een goede impuls gegeven aan de motivatie en het moreel van Defensiepersoneel. Ook de aanschaf van nieuw materieel draagt daaraan bij. Toch heerst op de werkvloer een gevoel van traag herstel. Dat schrijft de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht in zijn jaarrapportage over 2019. Vandaag is het aangeboden aan de Kamer.

Er zijn nog steeds zaken niet op orde. Zo zijn er nog veel vacatures en mankeert er het nodige aan infra, wifi en uitrusting, constateert luitenant-generaal der mariniers Frank van Sprang. Ook vinden medewerkers dat processen eenvoudiger moeten. Bij werving en selectie bijvoorbeeld of bij de aanschaf van klein materieel en herstel van infrastructuur.

Duidelijke keuze

Commandanten en afdelingshoofden moeten volgens de IGK meer bevoegdheden krijgen om het herstel te bevorderen. Maar ze moeten ook zelf initiatief en verantwoordelijkheid nemen. Gebeurt dat niet dan houden leiding en werkvloer een verschillend beeld van de werkelijkheid. Er gaat ook een heleboel goed bij Defensie, maar dat weet niet iedereen in de organisatie, concludeert hij.

Defensie moet een duidelijke keuze maken voor eenvoud en professionele verantwoordelijkheid vindt de IGK. Dat draagt bij aan een goede verhouding tussen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de diverse niveaus.