Jaarverslag IGK: keer het tij voor personeel (video)

Neem concrete maatregelen om de ongewenste uitstroom van personeel te stoppen. Dat adviseert Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) luitenant-generaal Hans van Griensven in zijn vandaag verschenen jaarverslag.

IGK en Defensieminister bekijken jaarverslag.
De IGK is adviseur van de minister, en overhandigde haar het jaarverslag.

De IGK denkt daarbij aan een financieel gedekt investeringsplan. Onderwerpen die daarin volgens hem thuishoren zijn:

  • een nieuw personeelssysteem met meer ruimte voor maatwerk;
  • meer sturingsmogelijkheden voor commandanten vooral bij het werven en aanstellen van (specialistisch) personeel;
  • betere loopbaan- en opleidingsmogelijkheden;
  • leeftijdsbewust personeelsbeleid;
  • passende financiële randvoorwaarden zoals toelagen en salaris;
  • adequate dekking van het plan Behoud en Werving.

Middelen

Van Griensven vraagt ook aandacht voor het gebrek aan middelen en functieopleidingen. Die staan, samen met de werving, aan de basis van de personele vulling, vindt hij. Er wordt hard gewerkt aan verbeteringen, maar volgens hem merkt het personeel daar nog te weinig van. De IGK vindt dat commandanten meer invloed moeten hebben op logistieke processen. Ook adviseert hij om over ontwikkelingen duidelijk te communiceren, zodat het personeel weet wat er speelt en waar ze aan toe is.

Wendbaarheid

Werving en behoud van personeel en de verwerving van klein materieel moeten slagvaardiger, stelt Van Griensven. Niet alleen door het vereenvoudigen van procedures en regels, maar ook door te investeren in de juiste mindset van het personeel. Het personeel moet na 25 jaar meedenken in krimp, nu wennen aan nieuwe kansen. De juiste instelling Defensie wendbaarder, concludeert de IGK. "In operaties en missies zijn we slagvaardig en dus succesvol. Dat moeten we ook kunnen in onze vredesbedrijfsvoering."

Veiligheid

De juiste houding speelt ook een belangrijke rol in het verbeteren van zowel de fysieke als sociale veiligheid. Bewustwording is hierbij misschien nog wel belangrijker dan structuren en regels. Leiderschap speelt hierin dan ook een belangrijke rol, aldus Van Griensven.

Inspectie Militaire Gezondheidszorg

Inspecteur Militaire Gezondheidszorg (IMG) kolonel-arts Mathon Heuts constateert in het jaarverslag over 2017 ook dat veel personeel Defensie verlaat en ervaring en kennis verdwijnt. Hij wijt dat aan de bezuinigingen en reorganisaties en de vraag op de civiele arbeidsmarkt. Een belangrijk aandachtspunt is voor de IMG dat er nog geen operationeel kwaliteitssysteem is. Ondanks verbeteringen en kleinere verbouwingen vormt de infrastructuur op veel plaatsen nog een belemmering voor goede zorg of borging van de voedselveiligheid. Nieuwbouwplannen zijn een oplossing, maar laten te lang op zich wachten.

Het jaarverslag 2017 van de IGK staat bij het onderwerp IGK.

video: Aankondiging Jaarverslag IGK 2017