Jaarverslag IGK: ‘Vertrouwen keert voorzichtig terug, maar er is nog veel te doen’

2014 is voor Defensie een bewogen jaar geweest. Desondanks keert het vertrouwen bij het personeel in Defensie als werkgever voorzichtig terug. Dat stelt Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) luitenant-generaal Bart Hoitink in zijn jaarverslag. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert stuurde het gisteren naar de Tweede Kamer.

De IGK adviseert de minister van Defensie over het Defensiebeleid en de uitvoering ervan. Hij legt werkbezoeken af en doet onderzoek. Zo krijgt hij inzicht in de manier waarop Defensie beleid uitvoert en hoe Defensiepersoneel regelgeving ervaart. Hij rapporteert zijn bevindingen elke 4 maanden aan de minister en bundelt deze jaarlijks in een verslag.

MH17

De meest aangrijpende gebeurtenis van vorig jaar was de ramp met de vlucht MH17. Bij de nasleep speelde Defensie een grote rol: bij de berging, het transport, de ceremoniële aankomst en de identificatie van de slachtoffers. Ook verloor Defensie een medewerker bij de ramp.

De IGK vraagt in zijn jaarverslag erkenning en waardering voor de inzet van de krijgsmacht, niet alleen wereldwijd maar vooral ook in Nederland. Dat betreft zowel grote internationale evenementen als de Nuclear Security Summit, als de dagelijkse ondersteuning van civiele autoriteiten op verschillende terreinen.

Personeel

De IGK zegt in zijn jaarverslag dat het vertrouwen van het personeel in Defensie begint terug te keren. Volgens Hennis is dat hoopgevend. “Maar het is echter nog niet overal het geval. Er is nog veel werk nodig om dit herstel te laten doorzetten.” Ze wil het vertrouwen bevorderen door onder meer betere arbeidsvoorwaarden en het aanpakken van dagelijkse ergernissen, zoals te hoge werkdruk en internettoegang in legeringsgebouwen en op marineschepen.

Materieel, infrastructuur en bedrijfsvoering

Bij alle krijgsmachtdelen zijn er beperkingen op het gebied van de materiële gereedheid. De problematiek is per (wapen)systeem verschillend, maar de belangrijkste oorzaken zijn de beschikbaarheid van schaars technisch personeel en reservedelen, en de verwervingsachterstanden. De IGK constateert dat Defensie werk maakt van het aanvullen van de reservedelenvoorraden. Voor het aantrekken en behouden van schaarse categorieën personeel, zoals technici, neemt Hennis maatregelen met onder meer gerichte reclamespots en online arbeidsmarktcommunicatie.