Inspecteur der Reservisten

De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) is ook Inspecteur der Reservisten. Het accent ligt bij deze taak op werk- en/of stafbezoeken aan reservisten en eenheden die deels bestaan uit reservisten. 

De IGK kan ook voor de reservist bemiddelen bij kwesties op het gebied van de arbeidssituatie binnen Defensie of bij vraagstukken op het scheidingsvlak van civiele werkgever en Defensie. Om hem zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkelingen in de reservistenwereld, heeft hij een aantal reserveofficieren in zijn staf.

Zie ook