Het werk van de IGK

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) luitenant-generaal Bart Hoitink licht in deze video uit 2016 zijn werkwijze toe. Hoitink was van 30 juni 2014 tot en met 30 januari 2016 IGK.

Zie ook