IGK adviseert de minister

De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) adviseert de minister van Defensie over het Defensiebeleid en de uitvoering ervan. De IGK legt werkbezoeken af en doet onderzoek. Zo krijgt hij inzicht in de manier waarop Defensie beleid uitvoert. En hoe Defensiepersoneel regelgeving ervaart. 

De inspecteur streeft ernaar om alle Defensieonderdelen en buitenlandse hoofdkwartieren met Nederlanders eens in de 3 jaar te bezoeken. Afhankelijk van de situatie brengt de IGK ook werkbezoeken aan uitgezonden eenheden. Hij rapporteert zijn bevindingen elke 4 maanden aan de minister. Ieder jaar in mei geeft hij een jaarverslag uit. De minister van Defensie stuurt het jaarverslag IGK door naar de Tweede Kamer.

De IGK doet onderzoek op verzoek van de minister of op eigen initiatief. Zijn stafofficieren mogen hiervoor alle beschikbare bronnen raadplegen. De bevindingen uit het onderzoek komen ook in het jaarverslag van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht.