Reservisten werken aan droge voeten en vrede in Kosovo

Nederlandse reservisten werden afgelopen week ingezet om overstromings- en drainageproblemen in Kosovo op te lossen. Daarmee brachten ze en passant ook Albanese en Servische gemeenten om de tafel.

Elk voorjaar zorgen regen en smeltwater voor wateroverlast op en rond Pristina Airport. Dat is een probleem voor de civiele luchtvaart, maar ook voor het militaire deel van de luchthaven. Dat is essentieel voor de aanvoer van militairen en middelen van de Kosovo Forces (KFOR). Deze NAVO-missie zorgt in Kosovo voor veiligheid en bewegingsvrijheid, onder meer door te voorkomen dat Serven en Albanezen elkaar in de haren vliegen.

Civiel militaire interactie

Na de laatste overstromingen vroeg KFOR-chefstaf brigadegeneraal Patricia Anslow haar mensen na te denken over een oplossing. Daarop stak luitenant-kolonel Huib Rentzing, hoofd plannen van de Joint Logistic Support Group, zijn hand op. “Voor contact met militair en politiek leiders en andere lokale partijen in missiegebieden hebben we binnen Defensie het Civiel Militaire Interactie Commando. Daar zitten reservisten met uiteenlopende expertises, waaronder watermanagement.”

De deelnemers bij een waterdoorgang onder een weg.
De deelnemers verkennen een van de knelpunten, een duiker (waterdoorgang onder een weg) waarvan de capaciteit moet worden vergroot.

Hard hoofd in

Besloten werd om alle Kosovaarse betrokkenen bij elkaar te brengen en om 2 Nederlandse reservisten, gespecialiseerd in watermanagement, in te vliegen. Rentzing: “We hadden er een hard hoofd in: er zijn namelijk 3 gemeenten bij betrokken, 1 Servische en 2 Albanese. Maar tot onze verbazing waren ze er allemaal én op tijd. Ik kan je verzekeren dat dat hier heel bijzonder is.”

Nadenken over oplossingen

Op de eerste dag van de conferentie werden alle knelpunten verkend, zoals afvoerkanalen en duikers (waterdoorgang). De 2e dag dachten de deelnemers onder leiding van de Nederlandse reservisten na over oplossingen. Zo moet het drainagesysteem structureel worden onderhouden, afvoergeulen verbonden en de capaciteit van de duikers.

Stap voorwaarts

“Dit is een begin. Nu moet er een vervolgplan komen waarin bijvoorbeeld geld en capaciteiten worden geregeld.” Dat de verschillende partijen tijdens deze week zo eensgezind nadachten over oplossingen en het gezamenlijk belang erkenden van goede drainage beschouwt Rentzing als een belangrijke stap voorwaarts. Een stap richting normalisatie van de situatie in Kosovo.