Operatie Sophia (centrale deel Middellandse Zee)

Duur missie
15 oktober 2016 - 15 december 2016
Aantal militairen
270
Dodelijke slachtoffers
geen
Dapperheidsonderscheidingen
geen

De Europese militaire missie Sophia in het centrale deel van de Middellandse Zee startte op 22 juni 2015 onder Italiaanse leiding. De operatie was in het leven geroepen om migranten uit zee te redden en smokkelnetwerken op te rollen of te ontwrichten.

De EU breidde het mandaat op 20 juni 2016 uit met onder meer trainingen voor de Libische kustwacht en marine. Een goed functionerende kustwacht was namelijk cruciaal om de migratiestromen vanuit Libië naar Europa te controleren en levens te redden. Alleen al de eerste 7 maanden van 2016 kwamen er 90.000 migranten vanuit het Noord-Afrikaanse land in Europa aan.

Zr.Ms. Rotterdam

De opleidingen werden gegeven aan boord van Zr.Ms. Rotterdam. Het 166 meter lange amfibische transportschip met 2 Cougar-transporthelikopters, fungeerde 150 kilometer uit de Libische kust als drijvend trainingsplatform.

80 Libiërs

In totaal zijn zo’n 80 Libiërs getraind, ook aan boord van het Italiaanse opleidingsschip ITS San Giorgio. Britse, Duitse en Griekse instructeurs namen die taak voor hun rekening. Zij gaven de cursisten Engelse les en leerden hen hoe te handelen bij brand en averij. Ook kwam het boarden van schepen aan bod en was er aandacht voor het opsporen van illegale activiteiten.  

Dit is een voorlopige missiebeschrijving van het Mediacentrum Defensie. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie publiceert hier later een definitieve versie.