Security Sector Reform Libanon

Duur missie
3 januari 2008 - 3 december 2008
Aantal militairen
10
Dodelijke slachtoffers
geen
Dapperheidsonderscheidingen
geen

In 1975 brak in Libanon een burgeroorlog uit. Die oorlog was het resultaat van interne spanningen en conflicten. De moslimbevolking was ontevreden over de sociaal-economisch bevoorrechte positie van de maronitisch-christelijke elite.

Er bestond bovendien veel verzet tegen de strakke religieuze splitsing van de Libanese maatschappij en van het politieke bestel. De maronieten waren beducht voor de zich langzamerhand als een ‘staat in een staat’ gedragende Palestijnse (gewapende) groeperingen. Onder druk van de Arabische Liga kwam er in oktober 1976 een voorlopig einde aan de burgeroorlog in Libanon.

Een Arabische afschrikkingsmacht moest de bewegingsvrijheid van de Palestine Liberation Organization (PLO) beperken en haar onderwerpen aan de Libanese wetten. Israël dreigde echter te zullen ingrijpen als Syrische troepen een van oost naar west lopende denkbeeldige lijn ter hoogte van de havenstad Sidon zouden overschrijden. Het machtsvacuüm stelde de PLO in staat vanuit haar bases in Zuid-Libanon aanslagen op Israëlisch grondgebied uit te voeren.

Israël bezet Libanees grondgebied

In reactie bezette Israël in de nacht van 14 op 15 maart 1979 het Libanese grondgebied tot aan de rivier de Litani. De Libanese regering tekende daarop protest aan bij de VN-Veiligheidsraad. De raad nam vervolgens een resolutie aan die Israël opriep zich uit Libanon terug te trekken.

Israëlische troepen vielen in juli 2006 opnieuw Libanon binnen. Zij probeerden voor eens en voor altijd een einde te maken aan de dreiging die uitging van Hezbollah. Dat is een uit Libanon afkomstige en door Iran gesteunde paramilitaire sjiitische organisatie, tegen het grondgebied van de staat Israël. De Israëlische inval bleek echter minder succesvol dan militaire analisten in eerste instantie hadden verwacht. Hezbollah wist zich met succes te verzetten tegen het sterkste leger van het Midden-Oosten. Israël trok zich uiteindelijk terug.

Vredesmacht vergroot

De VN-vredesmacht in Libanon werd door de VN-Veiligheidsraad sterk vergroot. Daarnaast kreeg United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) meer bevoegdheden. De troepenmacht moest Zuid-Libanon helpen tegen vijandige handelingen. Daarnaast werd de vredesmacht nadrukkelijk belast met het ondersteunen van de terugkeer van het Libanese leger in het zuiden van het land.