Nederlands aandeel in de Maritime Task Force UNIFIL

In 2006 keerde de Nederlandse krijgsmacht terug binnen de gelederen van UNIFIL. Ditmaal als onderdeel van de pas opgerichte maritieme taakgroep, waaraan Nederland een fregat leverde. De Nederlandse bijdrage werd in maart 2008 beëindigd.