Nederlands aandeel in European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM – Rafah)

De Nederlandse regering stelde 3 militairen van de Koninklijke Marechaussee voor de missie beschikbaar. Zij kwamen op 21 februari 2006 aan in de Israëlische plaats Asqhelon, waar ze werden gehuisvest. Dagelijks pendelden de waarnemers op en neer tussen Asqhelon en Rafah.

De PNA organiseerde in februari 2006 parlementsverkiezingen in de Palestijnse gebieden. De 2 belangrijkste deelnemende partijen aan de stembusstrijd waren Hamas en Fatah (de belangrijkste groepering binnen de PLO). Hamas was opgericht in 1987 uit onvrede met het beleid van de PLO. Hamas won de verkiezingen.

Israël en Hamas

De Verenigde Staten en de EU boycotten daarop de door Hamas gevormde Palestijnse regering. Die weigerde de staat Israël te erkennen en de gemaakte afspraken uit het vredesproces na te komen. Hamas wist haar machtspositie in de Westelijke Jordaanoever te consolideren. Maar bleek niet in staat de openbare orde te handhaven. Israël verweet Hamas het eigen (want eenzijdig in februari 2005 afgekondigde) staakt-het-vuren te schenden. De Europese waarnemers keken machteloos toe hoe Israël en Hamas elkaar het leven zuur maakten met beschietingen en grondaanvallen over en weer.

Personeel niet vervangen

De grensovergang tussen de Gazastrook en Egypte was het daaropvolgende jaar slechts sporadisch geopend. Het hoofd van de EU-missie, de Italiaanse luitenant-generaal P. Pistolese, adviseerde de deelnemende landen hun personeel na terugkeer in eigen land niet te vervangen. De RCP ging in juni 2007 definitief op slot.

Op verzoek van de EU waren vanaf november 2007 2 van de 3 Nederlandse waarnemers op afroep beschikbaar in Nederland. De 3e verbleef in Asqhelon. Eind mei 2008 werd ook deze 3e Nederlander uit het uitzendgebied teruggetrokken en op afroep in Nederland achter de hand gehouden.