Sector Security Reform Congo (SSR Congo)

Duur missie
1 september 2005 - 1 maart 2006
Aantal militairen
2
Dodelijke slachtoffers
geen
Dapperheidsonderscheidingen
geen

In 1994 voltrok zich in Rwanda een genocide. Het geweld sleurde buurland Congo mee, waar een burgeroorlog tussen Hutu’s en Tutsi’s uitbrak. Deze strijd mondde uit in de ‘Eerste Afrikaanse Wereldoorlog’. Door de gevechten en etnische zuiveringen vielen miljoenen doden en gewonden. Ook na 10 jaar oorlog bleef het onrustig in Congo, ondanks de komst van een grote VN-vredesmacht.

Sinds 1999 was in Congo de United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of Congo (MONUC) actief. Een belangrijk onderdeel van het vredesproces was de ontwapening van de opstandelingen. Zij konden daarna een nieuwe toekomst opbouwen.

Een nieuw leger

De voormalige opstandelingen waren ook welkom in het nieuwe Congolese leger: de Forces Armées de la République Démocratique de Congo (FARDC). Daar hielp de VN bij. Het was de bedoeling uit het oude leger en groepen opstandelingen nieuwe legereenheden te vormen. Daarvoor moesten ook nieuwe kazernes worden gebouwd. En alle militairen moesten een opleiding en salaris krijgen. Dat alles was een moeizaam proces.

SSR-Congo

Nederland hielp daarbij door 2 grote tentenkampen te bouwen. Hier konden militairen in opleiding onderdak vinden. Een Nederlandse officier, brigadegeneraal J.R. Mulder, was tijdens de bouw van de kampen in Congo. Hij voerde daar overleg met de Congolese autoriteiten en keek of het geld goed werd besteed. Ook adviseerde hij over de bouw van de kampen en de opleiding van Congolese militairen. Hij was ter plekke actief van 1 september 2005 tot 1 maart 2006. Een assistent stond hem bij. Hun standplaats was de Nederlandse ambassade in Kinshasa.

De beide kampen bij Goma en Beni konden respectievelijk in maart en juni 2006 worden opgeleverd. Elk kamp bood onderdak aan 4.200 militairen, die deels in houten barakken en deels in tenten, beide voorzien van veldbedden en slaapzakken, werden gehuisvest.