Nederlands aandeel bosbranden in Portugal

Nederland stelde eind augustus 2005 2 Cougar-transporthelikopters ter beschikking om te helpen met bluswerkzaamheden in Portugal.

De 2 toestellen van 300 Squadron stortten in 2 weken meer dan 710.000 liter water uit op de brandende Portugese natuurgebieden. In het midden en zuiden van Portugal waren de Cougars 9 uur per dag in actie. Voornamelijk in de eerste week waren de helikopters veel in de lucht. De tweede week bestreden zij op afroepbasis de hevigste oplevingen van het vuur. Na 2 weken zat de missie erop en keerden de helikopters terug naar Nederland.