Aceh Monitor Mission (AMM)

Duur missie
15 augustus 2005 - 15 maart 2006
Aantal militairen
5
Dodelijke slachtoffers
geen
Dapperheidsonderscheidingen
geen

Atjeh kent een lange en bewogen geschiedenis van verzet tegen overheersing door buitenstaanders. In 1949 werd Indonesië onafhankelijk. De Indonesische regering voegde het islamitische Atjeh samen met de naastgelegen provincie Noord-Sumatra. Die werd hoofdzakelijk bewoond door de christelijke Batak.

Een kleine groep verzette zich hier hevig tegen. De val van ‘president voor het leven’ Soeharto in 1998 wakkerde het verzet aan. Maar na de allesvernietigende tsunami van 26 december 2004 kondigde de verzetsbeweging eenzijdig een staakt-het-vuren af. De betrokken partijen sloten op 15 augustus 2005 in Helsinki een vredesakkoord.

De Indonesische regering en de Atjese verzetsbeweging (GAM) vroegen de volgende partijen een waarnemingsmissie te ontplooien:

• de Europese Unie;

• 5 landen van de Association of Southeast Asian Nations (ASEAN);

• Noorwegen;

• Zwitserland.

Deze eerste missie van de Europese Unie in Azië startte officieel op 15 september 2005. De Aceh Monitor Mission (AMM) zag toe op de ontwapening, demobilisatie en re-integratie van GAM-strijders. De AMM beëindigde op 15 december 2006 haar werkzaamheden. Dat was enkele dagen nadat de voormalige verzetsstrijder Irawandi Yusuf met een ruime meerderheid tot gouverneur van Atjeh was gekozen.