United Nations Operation in Burundi (ONUB)

Duur missie
24 september 2004 - 24 september 2005
Aantal militairen
1
Dodelijke slachtoffers
geen
Dapperheidsonderscheidingen
geen

In de jaren 1993-2005 werd Burundi geteisterd door een bloedige burgeroorlog. De genocide in buurland Rwanda had de stabiliteit in de regio volledig ontregeld. In 2000 sloten de strijdende partijen het Akkoord van Arusha. Dit vredesakkoord bracht de Burundese burgeroorlog officieel ten einde. De verzetsgroepering Palipehutu-FNL bleef zich echter met geweld verzetten.

Oprichting ONUB

Om de Burundese regering te helpen, richtte de Verenigde Naties (VN) de Organisation des Nations Unies au Burundi (ONUB) op. Dit gebeurde op 21 mei 2004. ONUB moest bijdragen aan:

  • de handhaving van het staakt-het-vuren;
  • de demobilisatie en ontwapening van de verschillende rebellengroeperingen;
  • de re-integratie van voormalige rebellen in de samenleving;
  • het monitoren van de invoer van illegale wapens;
  • en het bevorderen van de interne stabiliteit en veiligheid.

Daarnaast zou het personeel van ONUB de Burundese overheid helpen bij de uitvoering van democratische verkiezingen.

Het Nederlandse aandeel

Begin 2005 stelde Nederland een officier ter beschikking voor ONUB. Dit was luitenant-kolonel Alwin van den Boogaard. Zijn werkterrein was de samenwerking met de verschillende (buitenlandse) hulporganisaties in het land. Zo zorgde hij ervoor dat militaire operaties en hulpverlening elkaar niet in de weg liepen. Ook luisterde hij naar de problemen van de hulporganisaties en zocht hij daarvoor oplossingen.

Tijdens de verkiezingsmaanden werkte Van den Boogaard ook als liaisonofficier bij het Burundese ministerie van Defensie. In deze rol onderhield hij contact tussen de commandant van ONUB en de Burundese minister van Defensie.

Eind september 2005 keerde Van den Boogaard terug naar Nederland. Daarmee kwam er een einde aan de Nederlandse bijdrage aan ONUB. De missie zou vanaf 1 januari 2007 overgaan in een nieuwe VN-missie: het Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi (BINUB). Ook daaraan nam Nederland op bescheiden schaal deel.