Nederlands aandeel tsunami in Zuidoost-Azië

Het ministerie van Defensie was op verschillende manieren betrokken bij de hulpverlening aan de slachtoffers van de grote tsunami in 2004.

Het Rampen Identificatie Team van de Nederlandse rijksoverheid was belast was met de identificatie van lijken in Thailand. Hiervan kwamen 22 militairen van Defensie, onder wie tandartsen van de Koninklijke Marine en de Koninklijke Landmacht, en 10 marechaussees.

De Koninklijke Luchtmacht stuurde 2 luchtverkeersleiders naar Sumatra om de communicatie op de vliegvelden te herstellen. Daarnaast leverde de luchtmacht een KDC-10-transportvliegtuig voor het vervoer van hulpgoederen en de repatriëring van slachtoffers. De landmacht stuurde genisten die de bouw van baileybruggen op Sumatra coördineerden en de Indonesische burgerautoriteiten uitleg gaven bij de bouw ervan.