Tsunami in Zuidoost-Azië

Duur missie:
28 december 2004 - 14 juli 2005
Aantal militairen:
40
Dodelijke slachtoffers:
geen
Dapperheidsonderscheidingen:
geen

Door een zeebeving ontstond op 26 december 2004 voor het Indonesische eiland Sumatra een enorme vloedgolf, een tsunami. Die trof grote delen van de kusten van Azië en Oost-Afrika.

Naar schatting stierven hierdoor 280.000 mensen. Het merendeel van de dodelijke slachtoffers viel op Sumatra. Dat lag dicht bij het epicentrum van de beving. Ook andere kustgebieden rond de Indische Oceaan werden zwaar getroffen waaronder Thailand, Birma en Sri Lanka.