Nederlands aandeel in NATO Headquarters Sarajevo (NHQ-S)

Nederland leverde 5 militairen voor het NHQ-S, steeds voor een periode van 6 maanden. In november 2006 daalde de Nederlandse bijdrage naar 3. In maart 2008 waren nog 2 militairen voor de NAVO werkzaam in Sarajevo.