NATO Headquarters Sarajevo (NHQ-S)

Duur missie
2 december 2004 - heden
Aantal militairen
31
Dodelijke slachtoffers
geen
Dapperheidsonderscheidingen
geen

In december 2004 kwam een einde aan de door de NAVO geleide stabilisatiemacht SFOR in Bosnië-Herzegovina. De NAVO handhaafde in Sarajevo een klein hoofdkwartier. Dat huisde in hetzelfde gebouw als het hoofdkwartier van de vredesmacht EUFOR.

Om te voorkomen dat beide elkaar tijdens het werk voor de voeten zouden lopen, werden de taken onderling verdeeld. EUFOR vond zijn bestaansrecht in een VN-resolutie van 22 november 2004. Het NAVO-hoofdkwartier ontleende haar mandaat aan een brief van de Bosnische regering aan de VN-Veiligheidsraad. Hierin werd zowel EUFOR als NHQ-S gezien worden als opvolgers van SFOR.

Hervorming Bosnische Defensieorganisatie

Het hoofdkwartier werd NHQ-S genoemd. Het concentreerde zich op de hervorming van de Bosnische Defensieorganisatie. Daarnaast bleef de NAVO verantwoordelijk voor: de opsporing en aanhouding van verdachten van oorlogsmisdaden en terrorismebestrijding. EUFOR leverde daar waar nodig aan de NAVO-militairen. Verder deelden beide hoofdkwartieren de inlichtingen die ze verzamelden.