European Union Force (EUFOR BiH)

Duur missie
2 december 2004 - 28 februari 2017
Aantal militairen
2.951
Dodelijke slachtoffers
geen
Dapperheidsonderscheidingen
geen

Na de oorlog in Bosnië in de jaren ’90 arriveerde een NAVO-geleide vredesmacht. In december 2004 nam de Europese Unie (EU) de vredesbewarende missie over. Deze European Force kreeg de naam EUFOR Althea.

Organisatie

De militaire staf van de EU besloot Bosnië op te delen in 3 zones. Hierin opereerden Multinational taskforces (MNTF’s). Deze bestonden uit: een infanteriebataljon, een Liaison and Observation Team-organisatie (LOT) en een Integrated Police Unit (IPU). Nederland nam ook deel aan EUFOR Althea. De Nederlanders werden ingezet in de MNTF Northwest.

De LOT’s

De taak van de LOT’s was om zich zo breed mogelijk te informeren over zaken als werkgelegenheid, gezondheidszorg, criminaliteit en wapenbezit. Daarnaast organiseerden de teams wapeninzamelingsacties. Vervolgens rapporteerden zij hun bevindingen aan het Regional Coordination Centre (RCC). Daarmee waren de LOT’s de ogen en oren van de EUFOR-commandanten.

In 2007 werd het aantal militairen kleiner. Tegelijkertijd werden de RCC’s gereorganiseerd. Het totaal aantal EUFOR-militairen nam af van 7.000 tot zo’n 2.500. Met de reorganisatie kreeg Nederland de leiding over RCC-1. Hierin opereerden ook 3 andere landen.

Veranderingen

In 2010 verschoof het zwaartepunt van de missie van vredesbewaring naar capaciteitsopbouw en training van het Bosnische leger. Nederland besloot met eerst 5 en later 3 militairen bij te dragen aan het trainen van de Bosnische strijdkrachten. Op 28 februari 2017 kwam de Nederlandse bijdrage aan EUFOR ten einde.